unportal
 • Imprimeix

Nous graus

Onze títols de 3 anys aspiren a incorporar-se a la programació

 


Les universitats de Barcelona (UB), Autònoma (UAB), Politècnica (UPC), Rovira i Virgili de Tarragona (URV), de Lleida (UdL) i La Salle (URL) preveuen introduir graus de 3 anys de durada (180 ECTS) en la seva programació per al curs vinent.

Onze titulacions curtes d'aquestes universitats, 8 de les quals a preu públic, aspiren a afegir-se a l'oferta del curs 2018-2019.

24 graus més de 4 anys de durada (240 ECTS) han estat enviats a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) per a la seva verificació, un pas previ al vist-i-plau definitiu que ha d'atorgar el Consejo de Universidades.

Les universitats que preveuen un major augment de l'oferta per al curs 2018-2019 són la UAB, que vol impartir nou graus més, i la UPC, que en proposa sis de nous.

 

Relació de nous estudis

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)

 • Tècniques de Radiologia i Radioteràpia
  4 anys. Campus Clínic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. L'autorització del Consejo de Universidades estarà condicionada a l'informe favorable del Ministeri de Sanitat.
  Pendent d'obtenir l'autorització definitiva.
 • Cinematografia
  ESCAC (centre adscrit, situat a Terrassa, que imparteix aquests estudis a preu privat). 3 anys de durada. Substitueix el grau de Cinema i Mitjans Audiovisuals (4 anys) i es vincula a un màster de dos anys (120 ECTS).
 • Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment
  ENTI (centre adscrit que imparteix aquests estudis a preu privat). 3 anys de durada. Pendent d'obtenir l'autorització definitiva.
   

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB)

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC)

 UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF) 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV) 

 UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG)

UNIVERSITAT DE LLEIDA (UdL) 


UNIVERSITAT RAMON LLULL (URL)

UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA (UVic-UCC)

 • Criminologia
  ESERP (centre adscrit ubicat a Barcelona). 4 anys de durada.
 • Dret
  ESERP (centre adscrit ubicat a Barcelna). 4 anys de durada..

   
 • GRAUS INNOVADORS ESTRENATS EL SETEMBRE DEL 2017:
 •  Enginyeria de l'Automoció
  4 anys de durada.

 
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)

 • Psicologia
  4 anys de durada. Pendent d'obtenir l'autorització definitiva.
 • Ciències Biomèdiques
  4 anys de durada. Pendent d'obtenir l'autorització definitiva.
   
 • GRAUS INNOVADORS ESTRENATS EL SETEMBRE DEL 2017:
 • Bioenginyeria
  4 anys de durada.