unportal
 • Imprimeix

La selectivitat

La fase general de la prova ha introduït aquest any algunes modificacions

 


Els canvis introduïts a la selectivitat del curs 2016-2017 no han modificat la seva estructura, dividida en dues parts: una fase obligatòria per a tots els estudiants de batxillerat, i una d'específica voluntària per apujar nota (a la qual també pot optar l'alumnat provinent de CFGS).

La fase general consta de 5 proves: quatre corresponen a matèries obligatòries de segon de batxillerat i en la cinquena s'ha de triar una matèria de modalitat entre les 4 comunes d'opció (Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Llatí i Història i Fonaments de les Arts) i Història de l'Art. Fins al curs 2015-2016 el ventall de matèries de modalitat que els estudiants podien seleccionar a la fase general abastava una vintena d'assignatures.

Si en la matèria de modalitat que s'ha escollit s'obté una qualificació mínima de 5, aquesta assignatura també podrà ponderar a la fase específica per millorar la nota d'accés a la universitat. Aquesta és una altra de les novetats de l'última edició.Juny del 2017. En ple examen al campus de la Ciutadella de la UPF (Foto: Pere Tordera /ARA).


En què consisteix la prova?

 • Una prova general amb cinc exercicis:

  La primera part de l’examen, anomenada fase general, que tots els estudiants de Batxillerat han de fer obligatòriament, consta de cinc exercicis.

  En aquests cinc exercicis, l’alumne s’examina de les assignatures obligatòries de segon de Batxillerat (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera i Història o Història de la Filosofia) i d’una matèria de modalitat a triar entre 5: les quatre comunes d'opció (Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Llatí, i Història i Fonaments de les Arts) i Història de l'art.

  Fins al 2016, els estudiants podien escollir entre una vintena de matèries de modalitat a la fase general de la selectivitat.

 • Una prova específica per apujar nota:

  La segona part de l’examen, o fase específica, està pensada per a aquells estudiants que vulguin millorar la nota obtinguda en la fase general de la prova per tenir més possibilitats d’accedir als estudis desitjats.

  En aquesta segona fase, els alumnes poden examinar-se d’un màxim de tres exercicis, que corresponen a matèries de modalitat de segon de Batxillerat vinculades a la branca dels estudis universitaris que es volen cursar. D’aquests tres exercicis, però, només se’ls tenen en compte els dos en què hagin obtingut millors qualificacions.

  Una de les novetats del 2017 és que si en la matèria de modalitat escollida a la fase general els estudiants obtenen una nota mínima de 5, se'ls podrà aplicar la ponderació en la fase específica sense que s'hi hagin de tornar a examinar.

  És a dir que s'amplia fins a quatre el nombre de matèries que poden ponderar a la fase específica (tenint en compte que només comptaran les dues millors qualificacions un cop ponderades).

La prova és la mateixa per als titulats de Batxillerat i FP?

Els titulats d'FP poden accedir a totes les titulacions universitàries que s'oferten mentre tinguin la nota exigida. No s'han d'examinar de la fase general de la selectivitat (ja que la seva qualificació d'accés a la universitat és la nota mitjana del seu expedient formatiu), però poden presentar-se a la fase específica per millorar les seves opcions d'aconseguir una plaça.

L'examen de la fase específica dels alumnes d'FP és el mateix que el dels estudiants de Batxillerat: les matèries formen part del currículum de segon de Batxillerat i estan associades a la branca del grau que l'estudiant aspira a cursar.
 

Amb quina nota s'aprova la selectivitat?

La fase general s’aprova amb un 4, mentre que, a la fase específica, cal obtenir en cadascun dels exàmens, que s’avalua de forma independent, una nota mínima de 5.
 

Quina és la qualificació mínima per accedir a la universitat i com es calcula?

De la mitjana ponderada entre la nota de la fase general de la selectivitat i l’expedient de Batxillerat en surt la nota d’accés a la universitat dels alumnes de Batxillerat.

La qualificació obtinguda a la fase general compta un 40% i la mitjana de l’expedient un 60%. A diferència de la nota mínima per aprovar la selectivitat, la nota d’accés a la universitat ha de ser igual o superior a 5, i pot arribar a un màxim de 10.
 

Què és la nota d'admissió i com es calcula?

La nota d’admissió és la que fan servir les universitats per adjudicar les places en aquelles titulacions en què hi ha més estudiants que hi volen accedir que places ofertades.

S’obté sumant a la nota d’accés a la universitat les dues millors qualificacions de les matèries aprovades en la fase específica, un cop ponderades.

Per ponderar-les, s'agafa la qualificació obtinguda en cada matèria i es multiplica per 0,1 o per 0,2, en funció d’una taula de ponderacions acordada per les universitats.

El resultat és que la nota d'admissió pot elevar-se, en el millor dels casos, fins a 14.


Quina validesa té la nota de superació de la prova?

La nota obtinguda a la fase general té validesa indefinida, mentre que les qualificacions de les matèries de la fase específica només valdran per dos anys.
 

A quantes convocatòries es pot presentar l'estudiant?

No hi ha límit ni per a la fase general ni per a la fase específica.