unportal
  • Imprimeix

Els resultats de la selectivitat

94 de cada 100 estudiants superen la prova

 


El percentatge d'aprovats de la selectivitat de juny del 2017 (94,2%) ha caigut tres punts respecte a l'any passat, quan l'índex d'aprovats es va enfilar fins al 97,05%. Un any abans havia estat del 97,10%.

La nota mitjana dels exàmens, 6,434, també s'ha situat per sota de la del 2016, que va ser un 6,642.

Pel que fa a les Proves d'Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus de Magisteri, que per primer cop s'han celebrat a banda de la selectivitat, 29 de cada 100 presentats no les han superat.

Abans de la prova. Estudiants consultant on es feia l'examen a la UPF (Foto: Pere Tordera /ARA)

La xifra d'aprovats


El 94,02% dels 27.610 estudiants que els dies 13, 14 i 15 de juny del 2017 es van examinar de la fase general de la selectivitat se n'han sortit. 1.650 no han aprovat, el doble que l'any passat.

El percentatge d'èxit de la prova, que el 2015 va batre un rècord, va retrocedir per segon any consecutiu.

Baixa la nota mitjana amb què se superen les proves


La qualificació mitjana de la fase general es va situar en un 6,434. El 2016 va ser de 6,642.

La nota mitjana d'accés a la universitat (que es calcula a partir del 60% de l'expedient de Batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general de la selectivitat) es va quedar en un 7,003, també per sota del 7,035 de l'últim any.

Puja la nota de Català i Castellà i recula, i força, la d'Anglès


Uns 26.000 estudiants es van examinar de les tres proves lingüístiques més habituals de la fase general: Català, Castellà i Anglès.

La nota mitjana de la prova de Llengua Catalana i Literatura (6,39) va augmentar dues dècimes (6,19 el 2016).

El 6,57 de Llengua Castellana i Literatura també va millorar el registre de l'any passat (6,25).

Els resultats d'Anglès, en canvi, van recular del 7,52 al 6,09, la pitjor nota de l'últim quinquenni.

El mig miler de preuniversitaris que s van enfrontar a l'examen de Francès van obtenir un 7,73 de mitjana.

La nota més alta de les PAU va tornar a ser la d'Alemany (8,28), a la qual es van presentar un centenar d'estudiants.

La qualificació d’Història (6,73) no va arribar al 6,85 del 2016, i el 6,27 d'Història de la Filosofia també va ser inferior al 6,56 de l'edició anterior. A Història es van presentar més de 10.000 estudiants i a Filosofia, més de 16.000.

La nota de Matemàtiques (matèria de la qual es van examinar 11.301 estudinats que van superar la selectivitat), que havia augmentat considerablement el 2015 i va tornar a fer-ho el 2016 (6,78), es va quedar aquest cop en un 6,38.

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials (amb més de 14.000 alumnes) va pujar fins al 6,55 (6,22 el 2016).

Totes les notes mitjanes s'han calculat tenint només en compte les qualificacions obtingudes pels estudiants que han aprovat la selectivitat, que són la immensa majoria (94,02%) dels que s'han presentat.

Millor resultat. La nota de Català puja lleugerament.

Cap amunt. El Castellà millora el seu últim registre.

Sotregada. La qualificació d'Anglès retrocedeix clarament.

Baixada. Història de la Filosofia perd unes dècimes.

Caiguda suau. Història recula lleugerament.

Pas endavant. Francès guanya mitja dècima.


Les matèries de modalitat

 

Biologia va tornar a créixer (6,64). Durant els últims 5 anys la nota s'ha mogut sempre entre el 6,41 i el 6,70. (7.752 *)

Química també va pujar (del 5,87 de fa un any al 6,07 actual). (6.748 *)

I Economia de l'Empresa, que el 2016 va patir una sotregada, va passar del 5,16 al 5,76. (6.375 *)

Física ha passat del 5,29 del 2016 al 6,46 del 2017, la millor qualificació des del 2013. (5.441 *)

Història de l'Art (6,70) va obtenir el millor resultat del període 2013-2017. (4.695*)

La nota de Geografia (6,43) va augmentar fins al 6,72. (4.690 *)

Llatí (6,91) va aconseguir una de les notes més altes de les PAU. (2.962 *)

La mitjana de Dibuix Tècnic (4,74) ha estat la més baixa de les proves d'aquest any. (1.905 *)

Literatura Catalana va assolir un 6,83, la millor qualificació dels últims anys. (1.725 *)

Literatura Castellana perd nota (6,06), el pitjor registre dels últims cinc anys. (1.702 *)

Tecnologia Industrial (7,05) va fer un pas de puça (7,04 al 2016) i es manté estable. (1.535 *)

El resultat de Cultura Audiovisual (6,87) millora des de fa tres anys. (1.441 *)

Ciències de la Terra i el Medi Ambient es va quedar en un 5,85, per sota del 6,69 del 2016. (1.279 *)

Disseny va superar aquest cop el 7 (7,08). (801 *)

Grec no va passar del 7 (6,79). Del 2014 al 2016 la nota va oscil·lar entre el 7,10 i el 7,66.( 658 *)

Dibuix Artístic (7,43) va ser l'assignatura de modalitat amb la puntuació més alta (7,43). (572 *)

Electrotècnia (5,91) va millorar els registres dels últims quatre anys. (512 *)


* Nombre orientatiu d'examinats 

Cap avall. Matemàtiques empitjora.

Cap amunt. Matemàtiques aplicades a les CC.SS. millora.

Lleuger creixement. Química remunta.

Recuperació. Economia de l'Empresa es refà.

Progrés destacat. Física fa un salt qualitatiu respecte al 2016.

Millora. Història de l'Art recupera el seus millors registres.

Rècord. Millor registre quinquennal a Geografia.

Línia ascendent. Biologia torna a remuntar.

Avanç tímid. La nota de Llatí ha progressat de forma ininterrompuda des del 2014.

La pitjor qualificació del 2017. La mitjana de Dibuix Tècnic no ha arribat aquesta vegada al 5.

Recuperació. Literatura Catalana obté la millor puntuació dels últims 5 anys.

Entrebanc. Literatura Castellana treu els pitjors resultats del quinquenni.

Augment discret. Tecnologia Industrial gairebé manté la mateixa mitjana des del 2015.

 

Enlairant-se. Comunicació Audiovisual torna a millorar.

Oscil·lant. Ciències de la Terra i del Medi Ambient torna a baixar.

Menys estudiants superen el 9

 
Els estudiants amb una nota global igual o superior a 9 a les proves de selectivitat de juny del 2017 van ser 408, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat (420).

71,18% d'aprovats a les noves PAP de Magisteri

 

2.713 aspirants als graus de Magisteri (Educació Infantil, Educació Primària o al doble grau d'Infantil+Primària) es van presentar el 17 de juny del 2017 a la nova Prova d'Aptitud Personal (PAP) que s'ha de superar per accedir als estudis de mestre, tant a les universitats públiques com a les privades. L'examen consta de dos exercicis, un que avalua el nivell de competència comunicativa i el raonament crític del candidat i un altre que mesura la seva competència lògico-matemàtica.

7 de cada 10 (un 71,18%) van ser declarats aptes, un percentatge lleugerament superior a l'índex d'aprovats de l'anterior PAP (implantada el 2014), on es demanava l'obtenció, com a mínim, d'un 5 de mitjana entre les proves de Català i Castellà de la selectivitat.