unportal
  • Imprimeix

Els resultats de la selectivitat

Gairebé 97 de cada 100 estudiants superen la prova

 


El percentatge d'aprovats de la selectivitat de juny del 2018 (96,60%) ha crescut més de dos punts respecte a l'any passat, tornant a la taxa d'anys anteriors, quan aquest indicador se situava als voltants del 97%.

La nota mitjana dels exàmens, 6,622, també ha augmentat en comparació a la del 2017 (6,434).

Pel que fa a les Proves d'Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus de Magisteri, 41 de cada 100 presentats no les han superat.

Abans de la prova. Estudiants consultant on s'han de examinar (Foto: Pere Tordera /ARA)

Més aprovats


El 96,60% dels 28.782 estudiants que els dies 12, 13 i 14 de juny del 2018 es van examinar de la fase general de la selectivitat han aconseguit aprovar. 979 no l'han superada, força menys que l'any passat, quan en van ser 1.650.

Puja la nota mitjana amb què se superen les proves


La qualificació mitjana de la fase general s'ha situat en un 6,622 (6,434 el 2017).

La nota mitjana d'accés a la universitat (que es calcula a partir del 60% de l'expedient de Batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general de la selectivitat) ha crescut fins al 7,088 (7,003 el 2017).

La nota d'Anglès es recupera


Prop de 28.000 estudiants es van examinar de les tres proves lingüístiques més habituals de la fase general: Català, Castellà i Anglès.

La nota mitjana de la prova de Llengua Catalana i Literatura (6,63) s'ha enlairat (6,39 el 2017).

Llengua Castellana i Literatura (6,46) ha reculat lleugerament (6,57 el 2017).

Els resultats d'Anglès, que fa un any van passar del 7,52 al 6,09, la pitjor nota de l'últim quinquenni, han remuntat fins al 7,41.

Els 383 preuniversitaris que es van enfrontar a l'examen de Francès han obtingut un 7,07 de mitjana.

La nota més alta de les PAU torna a ser la d'Alemany (8,55), a la qual es van presentar un centenar d'estudiants.

Història, amb 28.000 alumnes examinats, ha obtingut un 6,46. Els 10.000 que van concórrer a la prova fa un any van assolir un 6,73.

La nota d'Història de la Filosofia (6,64) ha augmentat (6,27 el 2017), però els que s'han presentat a l'examen han estat menys de 2.000, una xifra que queda lluny dels 16.000 que ho van fer un any abans. Els canvis són conseqüència de la desaparició d'Història de la Filosofia de la fase general, reconvertida en una matèria que només es pot escollir a la fase específica.

La nota de Matemàtiques, amb un 6,32 (matèria de la qual s'han examinat 12.640 estudiants aprovats a la selectivitat), ha baixat un pèl respecte a l'any passat. Aquesta nota havia augmentat el 2015 i el 2016 (6,78) i el 2017 va passar a un 6,38.

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (amb més de 15.000 alumnes) ha caigut fins al 5,84, convertint-se en la tercera pitjor nota registrada d'entre les 29 matèries de les què és possible examinar-se a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU)

Totes les notes mitjanes s'han calculat tenint només en compte les qualificacions obtingudes pels estudiants que han aprovat la selectivitat.

Bon resultat. La nota de Català segueix pujant.

Retrocés. El Castellà empitjora el seu últim registre.

Remuntada. La qualificació d'Anglès augmenta clarament.

El triple d'examinats. Història recula lleugerament, però s'hi han examinat 18.000 alumnes més.

Pas enrere. Francès obté mals resultats.


Les matèries de modalitat


Biologia (6,31) perd pistonada (6,64 el 2017). 

Química (6,52) puja (6,07 el 2017).

Economia de l'Empresa (5,87) millora (5,76 el 2017).

Física (7,09) continua millorant (6,46 del 2017) i es converteix en la matèria de modalitat que assoleix la millor qualificació mitjana.

Història de l'Art (6,15) retrocedeix (6,70 el 2017).

Geografia (5,87) recula (6,72 el 2017).

Llatí (6,56) perd força (6,91 el 2017).

La mitjana de Dibuix Tècnic (5,71) s'ha recuperat (4,74, que va ser la més baixa de les proves del 2017).

Literatura Catalana (6,64) manté la seva posició (6,83 el 2017).

Literatura Castellana (6,31) guanya nota (6,06 el 2017).

Tecnologia Industrial (5,36) cau (7,05 el 2017), convertint.se en la pitjor nota de la selectivitat del 2018.

El resultat de Cultura Audiovisual (6,62) no canvia gaire (6,87 el 2017)

Ciències de la Terra i el Medi Ambient (6,02) millora el seu registre (5,85 el 2017)

Disseny (6,38) recula (7,08 el 2017).

Grec (6,88) progressa lleugerament (6,79 el 2017).

Dibuix Artístic (7,07) no és l'assignatura de modalitat amb la puntuació més alta del 2017 (7,43) però reté el segon lloc.

Electrotècnia (6,86) segueix pujant (5,91 el 2017)

Estabilitat. Pocs canvis a Matemàtiques.

Cap avall. Matemàtiques Aplicades a les CCSS obté el pitjor registre de l'últim quinquenni.

Progressa. Química continua millorant.

Endavant. Economia de l'Empresa es manté en fase ascendent.

La millor. Física aconsegueix la posició més destacada dels últims anys.

Entrebanc. Història de l'Art perd terreny.

Retrocés. Després dels bons resultats del 2017, Geografia experimenta una reculada.

Perd força. Biologia interromp la seva línia ascendent.

Fre. Descens de la nota de Llatí.

Recuperació. La mitjana de Dibuix Tècnic es refà després de la sotragada de l'any passat.

Manteniment. Literatura Catalana no obté la puntuació del 2017, però manté el tipus.

Restabliment. Literatura Castellana millora la seva situació.

Enfonsada. Tecnologia Industrial cau gairebé dos punts.

 

Estable. Cultura Audiovisual modera la seva mitjana.

Avançant. Ciències de la Terra i del Medi Ambient guanya terreny.

Canvis. Història de la Filosofia guanya unes dècimes, però s'hi examinen molts menys estudiants.

Més estudiants superen el 9

 
Els estudiants amb una nota global igual o superior a 9 a les proves de selectivitat de juny del 2018 han estat 520 (408 el 2017).

59,11% d'aprovats a les PAP de Magisteri

 
3.238 aspirants als graus de Magisteri (Educació Infantil, Educació Primària o al doble grau d'Infantil+Primària) es van presentar el 16 de juny del 2018 a la Prova d'Aptitud Personal (PAP) que s'ha de superar per accedir als estudis de mestre, tant a les universitats públiques com a les privades. L'examen consta de dos exercicis, un que avalua el nivell de competència comunicativa i el raonament crític dels candidats i un altre que mesura la seva competència lògico-matemàtica.

6 de cada 10 (un 59,11%) van ser declarats aptes, un percentatge inferior a l'índex d'aprovats del primer examen de la nova PAP (implantada el 2017), que van aprovar un 71,18% dels 2.713 presentats.