unportal
  • Imprimeix

Top 20 centres públics

Els nostres rànquings d'estudis dels centres propis de les universitats públiques

 


Aquesta pàgina pretén que puguin visualitzar-se les preferències del estudiants i, especialment, quins són els estudis dels centres propis de les universitats públiques on s'obtenen els millors resultats acadèmics i d'ocupació en el mercat laboral.

Les dades d'aquests deu rànquings, que inclouen 20 titulacions cadascun, procedeixen de tres fonts:


Els resultats de la preinscripció universitària del juny del 2016.


Les que fan referència a l'abandonament, graduació i rendiment dels matriculats han estat calculades per les universitats l'any 2016 i validades per la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat.


I les relatives a l'ocupació s'han extret de l'última enquesta d'inserció laboral realitzada per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya durant els primers mesos del 2014 entre els estudiants que van obtenir el títol el 2010. Es tracta del treball més recent i exhaustiu fet mai a Catalunya en materia d'ocupació dels graduats universitaris.


Notes de tall més altes 2016

(Resultats de la primera assignació de juny)

 

Menys abandonament a 1r

(Taxa més baixa de desercions a primer curs)

 

Millor graduació

(L'obtenció del títol s'ajusta més al temps previst)

 

Més ocupació

(Taxa més elevada d'inserció laboral)

 

Més estabilitat laboral

(Percentatge més elevat de contractes fixos)

 

Els més demandats del 2016

(Estudis més sol·licitats en primera preferència)

 

Millor rendiment a 1r

(Major nombre de crèdits aprovats)

 

Menys abandonament

(Taxa més baixa de desercions al final del grau)

 

Millors salaris

(Més titulats superen els 30.000 € anuals)

 

Millor valoració dels estudis

(Hi ha més titulats que tornarien a cursar-los)