Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER

Accedir a un CFGM

Pàgines vinculades

Mostra els CFGM que registren millors indicadors de demanda i ocupació...

Et pot interessar

Dos períodes de preinscripció

El primer període de preinscripció de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) per al curs 2023-2024 va ser del 12 al 18 d'abril per als alumnes amb continuïtat d'escolarització, entre els quals es comptaven els que estaven cursant 4t d'ESO i els de 1r de Batxillerat que volien reconduir el seu itinerari formatiu.


El primer, a l'abril


Dins del primer període, entre el 12 i el 18 d'abril del 2023, a banda dels estudiants que estaven cursant 4t d'ESO o 1r de batxillerat, també van poder presentar la sol·licitud:

 • Aquells que estaven cursant o havien cursat el Graduat d'Educació Secundària Obligatòria (GESO) en una escola d'adults; els que provenien d'un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) o de la Formació Professional Bàsica, i els que estaven cursant o havien cursat un Cicle Formatiu de Grau Bàsic.
 • L'alumnat que hagués cursat o estigués cursant un Programa de Formació i Inserció (PFI), el Curs de formació per a l'accés a CFGM (CAM), el que hagués superat o estigués inscrit a la Prova d'accés a CFGM i el que tingués altres requisits d'accés i que durant aquest 2023 complís, com a màxim, 18 anys.

El segon, al maig


Del 9 al 15 de maig es va obrir un nou període de preinscripció per a la resta de l'alumnat, en el qual va poder participar:

 • El que hagués obtingut el graduat d'ESO l'any anterior o que estigués cursant 4t d'ESO o 1r de Batxillerat i que no hagués participat en el procés de preinscripció anterior o no hi hagués estat admès.
 • El que hagués superat un PQPI o un programa d'FP Bàsica o que hagués superat o estigués cursant un Cicle Formatiu de Grau Bàsic i que no hagués participat en el procés anterior o no hi hagués estat admès.
 • El que hagués cursat o estigués cursant un PFI o el CAM, o que hagués superat o estigués inscrit a la Prova d'accés a CFGM o tingués altres requisits d'accés i fos major de 18 anys, i també els menors de 18 anys o que compleixin els 18 durant el 2023, que no haguessin participat en el procés anterior o no hi haguessin estat admesos.
 • L'alumnat no esmentat en cap dels apartats anteriors que tingués els requisits d'accés fixats per la normativa però que no reunís les condicions per presentar la sol·licitud en el període reservat per a l'alumnat amb continuïtat d'escolartizació.

Reserva de places per a l'alumnat amb continuïtat d'escolarització


Segons les vies d'accés, es fixen les reserves de places següents:

 • Alumnat que està cursant 4t d'ESO (70% de les places)
 • Provinents d'un PQPI o de l'FP Bàsica (20% de les places)
 • Els que han fet un PFI, la Prova d'accés o el Curs d'accés a CFGM (CAM) o tenen altres requisits i durant aquest any fan com a màxim 18 anys (10% de les places)
  Per inscriure's a la Prova d'accés, cal tenir almenys 17 anys o fer-los el 2023, i no tenir ni el graduat d'ESO ni haver cursat un PFI ni el Curs específic d'accés a CFGM (CAM) ni l'FP Bàsica o un PQPI.

Reserva de places per a la resta de l'alumnat


Poden participar en el procés els següents col·lectius:

 • Els que ja tenen el títol d'ESO o estan cursant 4t però no han participat en el procés anterior o no han estat admesos 

  En aquest col·lectiu s'inclouen, entre d'altres, els alumnes procedents de 1r de Batxillerat que han abandonat els estudis i que volen optar a un cicle formatiu de grau mitjà i els que procedeixen de les escoles d'adults.

 • Els que ja han superat un PQPI o una FP Bàsica i que no hagin participat en el procés anterior o no hagin estat admesos 

 • Els que accedeixen amb un PFI, el CAM o la Prova d'accés o que tinguin altres requisits d'accés i siguin majors de 18 anys i que no hagin participat en el procés anterior o no hagin estat admesos

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

Criteris de prioritat


S'estableixen els següents criteris de prioritat per ordenar les sol·licituds:

 • Accés amb el graduat d'ESO

  Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana de l'ESO (o estudis equivalents).

  Si en el moment de la preinscripció l'alumne no ha finalitzat 4t d'ESO, la nota s'obtindrà de la mitjana de les qualficacions finals de 1r a 3r d'ESO.

 • Accés amb un PQPI o havent cursat FP Bàsica

  Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

 • Accés des d'un PFI, la Prova d'accés o el CAM

  Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana obtinguda al Curs específic d'accés o a la Prova d'accés o al PFI.

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen, en cada cas, a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Explora