Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals que coneguin els fonaments històrics, filosòfics, psicològics, pedagògics i didàctics de la tasca educativa dels infants en l'etapa de 0 a 6 anys i de la institució escolar.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a aquest grau s'ha de superar, a banda de la Selectivitat, la Prova d'Aptitud Personal (PAP). Les dues proves les organitza la Generalitat. La matrícula de la convocatòria ordinària de la PAP s'acostuma a realitzar al febrer i la prova es fa a l'abril. Hi ha una segona convocatòria, al juliol, que requereix matricular-se al juny.

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat, a diferència del que succeeix a la Selectivitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP
La pròxima prova se celebrarà, previsiblement, a mitjans d'abril del 2024.
La matrícula s'ha de formalitzar, habitualment, durant la segona quinzena de febrer a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat.
El preu de la matrícula, sense bonificacions, és de 110 euros (preu de l'any 2023).

A més, els candidats han de fer una prova d'admissió pròpia de la UAO que inclou un qüestionari de cultura general, una prova de comprensió lectora i expressió escrita, una prova de nivell d'anglès i una prova específica vinculada a la carrera sol·licitada.

Oferta de 1r curs 2023-24

40 places

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.855 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

Versió castellà/català:

 • Castellà (53%)
 • Català (44%)
 • Anglès (3%)

Versió castellà/català/anglès:

 • Castellà (35%)
 • Català (38%)
 • Anglès (27%)

Horari

 • Primer i segon: matí
 • Tercer i quart: tarda

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir interès per l'educació i valorar la professió docent com una vocació de servei a la persona y estar especialment motivat per desenvolupar la tasca educativa en el tram de 0 a 6 anys.
   
 • Així mateix, ha de tenir facilitat per a la comunicació, no només per mitjà de la paraula oral i escrita, sinó a través d'aquells altres mitjans que obtinguin una resposta activa dels estudiants, com la música o el dibuix.
   
 • Una altra condició important de l'aspirant a ser educador de l'etapa infantil ha de ser la capacitat de mediació i solució de conflictes, tant a l'aula, com fins i tot en altres àmbits de la comunitat educativa.

Normativa de permanència

Normes generals de permanència en els estudis de la UAO:

 • Primer curs: l'estudiant està obligat a superar el 30% dels crèdits matriculats per poder romandre en els estudis del grau i un mínim del 70% per poder matricular-se de matèries del segon curs. La totalitat dels crèdits del primer any acadèmic s'han de superar en un màxim de dos cursos. Cada mes de juliol es convoca una prova general de formació bàsica del grau per als estudiants que no hagin superat la totalitat de les matèries.
 • Segon curs: l'alumnat està obligat a superar el 50% dels crèdits matriculats per poder matricular-se de matèries de tercer.
 • Tercer curs: cal superar el 50% dels crèdits matriculats per poder-se matricular de matèries del quart curs.
 • Quart curs: per poder defensar el Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'haver aprovat totes les assignatures; en cas de tenir un màxim de 18 crèdits suspesos, es pot acollir a la convocatòria extraordinària de fi de grau.

Estudis relacionats