MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb competències per integrar la visió tecnològica i l'empresarial en l'àmbit de les organitzacions turístiques.

S'ofereixen 2 itineraris:
Generació de nous models turístics (smart business)
i Gestió intel·ligent de destinacions turístiques (smart destinations).

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Disseny, Fonaments Artístics, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

Demanda en 1a opció 2023-24

17 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

20 matriculats

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 8.485 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

L'import del curs es pot fer efectiu en un pagament únic de 7.125 ¤ o en 10 mensualitats, de setembre a juny, de 750 ¤ cadascuna. També s'ha de pagar una matrícula (850 ¤) i les taxes (454 ¤).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català i/o castellà

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui un bon nivell d'idiomes, a més de capacitats en el món digital i en l'ús de les noves tecnologies. 
 • Cal tenir també disposició per treballar en un sector dinàmic, on es valora la capacitat de lideratge, el treball en equip i els perfils multitasking per a la gestió de projectes.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.

Estudis relacionats