MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquesta doble titulació pretén formar titulats amb un coneixement sòlid tant de la història com de la història de l'art, de l'evolució dels principals conceptes d'aquestes dues disciplines i dels processos històrics i artístics més rellevants. L'objectiu de la selecció de matèries és que els graduats siguin capaços de transformar les dades vinculades a l'àmbit artístic i documental en un coneixement historicoartístic de qualitat.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Durada

6 anys (384 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,174

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 8,960
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,174

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 8,226
 • :
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

7,063

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Fonaments Artístics, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines i Història de l'Art.
 • Ponderen amb 0,1: Geografia.

Oferta de 1r curs 2024-25

20 places

Demanda en 1a opció 2023-24

42 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

25 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui coneixements relacionats amb la història, però també de disciplines com la filosofia, la literatura i la geografia.
 • S'aconsella comptar amb un bon nivell d'un idioma estranger, preferentment l'anglès, que permeti una comprensió lectora de la bibliografia i, progressivament, una comprensió del llenguatge parlat i un domini de l'expressió oral en aquesta llengua.
 • També és important que l'alumnat estigui familiaritzat amb una llengua antiga, habitualment el llatí, sobretot si es té interès en el món antic o medieval, i que tingui facilitat per comprendre llengües romàniques (com el francès o l'italià).

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats