MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau, en què participa, a l'hora de fer pràctiques, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), pretén formar professionals sanitaris experts en alimentació, nutrició i dietètica, amb capacitat per intervenir sobre l'alimentació tant de persones sanes com d'aquelles amb alguna patologia o amb necessitats fisiològiques específiques en diferents àmbits d'actuació (nutrició clínica, salut pública o nutrició comunitària, indústria alimentària, restauració col·lectiva, gestió i assessoria, i recerca i docència).

Informació general

Assignatures

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
  • :
Històric de notes de tall d'Octubre
  • :
Oferta de 1r curs 2024-25

300 places

Matrícula 2023-2024

285 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 35,06 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 2.261 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

  • Català o castellà (el mateix programa s'ofereix en les dues llengües)

Perfil d'ingrés recomanat

  • Es recomana accedir al grau des de la modalitat de Ciències i Tecnologia del Batxillerat, sense perjudici d'altres modalitats. En tot cas, és recomanable tenir coneixements previs de biologia, química i matemàtiques
  • És convenient que l'estudiant tingui capacitat per treballar en equip i de manera organitzada, pensament crític, una actitud ètica, empàtica i respectuosa amb la diversitat i l'entorn i avesat a treballar amb tecnologia.

Normativa de permanència

  • La normativa de la UOC es regeix pel nombre de convocatòries per assignatura.
  • L'estudiant ha de superar l'assignatura en un màxim de quatre convocatòries. En cas que les esgoti, pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària. Si no la supera i és una assignatura necessària per titular-se, haurà d'abandonar els estudis.

Estudis relacionats