MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis capaciten per treballar en la planificació, el disseny i la construcció i gestió de projectes i infraestructures d'enginyeria civil: carreteres i ponts, preses o depuradores d'aigua, xarxes ferroviàries o ports i sistemes logístics, i en l'àmbit de la planificació econòmica i territorial.

El grau forma part d'un programa combinat amb el Màster d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, que habilita per a l'exercici de les professions regulades d’enginyer tècnic d’obres públiques i d’enginyer de camins, canals i ports i que permet que l'estudiant pugui obtenir els dos títols en un temps més curt.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

5,5 anys (330 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,552

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 7,176
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,552

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 7,176
 • :
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2023-24

87 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

47 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir un bon nivell de física i matemàtiques, així com capacitat d'anàlisi, d'abstracció i de concreció.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (36 crèdits com a màxim en el cas dels alumnes a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar 42 crèdits de la fase inicial del pla d'estudis (que correspon als 60 crèdits de primer) en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • En finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats