Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals capaços de crear i gestionar solucions tecnològiques innovadores en l’àmbit de la salut des d'una visió humanística i ètica, adquirint al mateix temps un coneixement ampli de l’entorn sanitari, la pràctica assistencial i les tecnologies, mètodes i instruments usats per millorar la qualitat de vida de les persones.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2023-24

40 places

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 13.680 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • L'import de la matrícula es pot pagar en una sola quota anual, en dues (amb un recàrrec de 30 euros en concepte de gestió), en tres (60 euros) o en nou (160). 
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català / Castellà (els dos primers cursos)
 • Anglès (a partir de tercer)

Horari

Matins el primer curs. Matins i tardes la resta de cursos.

Normativa de permanència

Els alumnes que en el seu primer curs acadèmic no arribin a aprovar 20 crèdits ECTS matriculats (no convalidats) entre les convocatòries de juny i setembre hauran de deixar els estudis. La Junta d'Avaluació aplicarà aquesta normativa valorant el seu progrés i el seu rendiment acadèmic.

Un cop superat el primer curs, els estudiants amb assignatures pendents hauran de matricular-se sempre d'aquestes assignatures com a mínim. Els que tinguin aprovats o convalidats la meitat o menys dels crèdits de primer curs hauran de fer-ho només de les assignatures pendents del curs esmentat.

Les assignatures de les quals es matriculi l'estudiant hauran de pertànyer al mateix curs o, com a màxim, a dos cursos consecutius.

Estudis relacionats