MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals capaços de crear i gestionar solucions tecnològiques innovadores en l’àmbit de la salut des d'una visió humanística i ètica, adquirint al mateix temps un coneixement ampli de l’entorn sanitari, la pràctica assistencial i les tecnologies, mètodes i instruments usats per millorar la qualitat de vida de les persones.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Matrícula 2023-2024

24 matriculats

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 14.220 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • L'import de la matrícula es pot pagar en una sola quota anual, en dues (amb un recàrrec de 30 euros en concepte de gestió), en tres (60 euros) o en nou (160). 
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català / Castellà (els dos primers cursos)
 • Anglès (a partir de tercer)

Horari

Matins el primer curs. Matins i tardes la resta de cursos.

Normativa de permanència

Els alumnes que en el seu primer curs acadèmic no arribin a aprovar 20 crèdits ECTS matriculats (no convalidats) entre les convocatòries de juny i setembre hauran de deixar els estudis. La Junta d'Avaluació aplicarà aquesta normativa valorant el seu progrés i el seu rendiment acadèmic.

Un cop superat el primer curs, els estudiants amb assignatures pendents hauran de matricular-se sempre d'aquestes assignatures com a mínim. Els que tinguin aprovats o convalidats la meitat o menys dels crèdits de primer curs hauran de fer-ho només de les assignatures pendents del curs esmentat.

Les assignatures de les quals es matriculi l'estudiant hauran de pertànyer al mateix curs o, com a màxim, a dos cursos consecutius.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats