MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals que entenguin l’art com a camp d’experimentació i que mitjançant aquest vulguin contribuir a la transformació de la societat, fomentant el desenvolupament d’un llenguatge propi amb capacitat comunicativa.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • :
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Fonaments Artístics, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines i Història de l'Art.

Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

Demanda en 1a opció 2023-24

31 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

39 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 143 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 8.780 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • Pagament únic: Descompte del 3% sobre l'import dels crèdits matriculats si es paga el curs complet en formalitzar la matrícula.
 • Fraccionat, sense recàrrec: 3.380 ¤ (en formalitzar matrícula) + 9 mensualitats de 600 ¤ (d'octubre a juny).
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català
 • Castellà
 • Anglès (10%)

Horari

 • Grup matí: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores
 • Grup tarda: de dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 hores

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir una actitud proactiva, curiosa, inconformista i autònoma.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular a primer curs de 60 crèdits ECTS. En els cursos posteriors, hauran de fer-ho de més de 36 i d'un màxim de 75. Pel que fa als ensenyaments impartits a temps parcial, es podran matricular d'un mínim de 18 crèdits i d'un màxim de 36 en tots els cursos.
 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics, o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les aprovi en dues convocatòries.
  • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats