MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquesta doble titulació pretén formar historiadors generalistes, amb un bon coneixement de la història i de les seves relacions amb el present, amb una visió global de totes les àrees relacionades amb la història de l’art, competents en la investigació i difusió de continguts i en la gestió d'informació i de recursos relacionats amb el patrimoni històric i cultural.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Durada

5 anys (348 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

6,452

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Fonaments Artístics, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines i Història de l'Art.
 • Ponderen amb 0,1: Geografia.

Oferta de 1r curs 2023-24

10 places

Demanda en 1a opció 2023-24

13 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

13 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 17,69 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 1.415 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar al comptat, en dos o tres terminis o de forma mensuals.
 • Si es fracciona en dos terminis, el 60% del pagament es fa després de matricular-se i el 40% al mes de desembre. Si els terminis són tres, a banda del 40% inicial, s'ha de satisfer un 20% a mitjans d'octubre i el 40% restant al desembre.
 • Quan es tria el pagament mensual, el càrrec es fa el dia 5 de cada mes, fins al 5 de maig.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català
 • Castellà
 • Anglès

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir curiositat i interès per les qüestions socials, polítiques i econòmiques del passat i del present. També és recomanable que tingui gust per la lectura de memòries, biografies i llibres d'història i sensibilitat envers el patrimoni arqueològic, documental i històric en general. El coneixement de llengües li serà de gran utilitat.

Normativa de permanència

 • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se d'un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.
   
 • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin.
   
 • L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats