MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest doble grau pretén formar professionals del turisme des d'una perspectiva multidisciplinar, que sàpiguen gestionar empreses i organismes turístics públics o privats i definir polítiques i plans de desenvolupament turístic en un entorn global, i que, alhora, siguin experts tant en el disseny i la gestió publicitària com en el desenvolupament d'estratègies de relacions públiques.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Durada

5 anys (340 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

9,578

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 9,140
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

9,394

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 7,500
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Ciències Generals, Disseny, Fonaments Artístics, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Anàlisi Musical i Arts Escèniques. 

Oferta de 1r curs 2024-25

15 places

Demanda en 1a opció 2023-24

34 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

23 matriculats

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir interès pel món de l'empresa, la cultura, el territori, les comunicacions interpersonals, els idiomes i les aplicacions de les noves tecnologies, entre d'altres. També és recomanable que sigui una persona amb iniciativa, creativitat i que tingui interès per algun dels diversos àmbits del sector turístic.

Normativa de permanència

 • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se d'un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.
   
 • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin.
   
 • L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis. 

Estudis relacionats