Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquesta titulació té per objectiu formar els estudiants en el pensament racional crític a través de la lectura comprensiva dels textos filosòfics, l'anàlisi crítica de les idees, la construcció d'arguments convincents i l'argumentació clara i persuasiva.

S'ofereixen 2 itineraris: Filosofia fonamental i Filosofia aplicada.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,188
 • 2021-22: 6,438
 • 2020-21: 6,908
 • 2019-20: 5,000
 • 2018-19: 5,390
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,400
 • 2020-21: 6,814
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Fonaments Artístics, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines i Història de l'Art.
 • Ponderen amb 0,1: Anàlisi Musical, Arts Escèniques i Ciències Generals.

Oferta de 1r curs 2023-24

70 places

Demanda en 1a opció 2023-24

52 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (75%)
 • Castellà (20%)
 • Anglès (5%)

Horari

Matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir aptitud per a la comprensió dels textos, les idees i els arguments propis de la filosofia, i capacitat de raonament, d'abstracció i de reflexió. És convenient també que tingui interessos humanístics, esperit crític, capacitat de reflexió i facilitat verbal.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats