MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis permeten adquirir els coneixements i les habilitats per exercir la professió de mestre en l'etapa de 6 a 12 anys.

S'ofereixen 8 itineraris:
Aprofundiment curricular, Atenció a la diversitat, Biblioteques escolars, Educació física, Educació musical, Educació visual i plàstica, Llengües estrangeres (anglès) i Tecnologies digitals per a l'aprenentatge, la comunicació i l'expressió.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

9,442

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 8,894
 • 2022-23: 9,208
 • 2021-22: 8,827
 • 2020-21: 8,690
 • 2019-20: 8,434
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 8,758
 • 2022-23: 9,190
 • 2021-22: 8,786
 • 2020-21: 8,668
 • 2019-20: 8,400
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Biologia, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Literatura Dramàtica, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a aquest grau s'ha de superar la Prova d'Aptitud Personal (PAP) en Educació Primària, que organitza la Generalitat.

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP d'Educació
Exàmens de la convocatòria ordinària: abril del 2025. La matrícula és al febrer.
La matrícula es fa a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat. El preu, sense bonificacions, és de 110 euros (2024).

Oferta de 1r curs 2024-25

375 places

Demanda en 1a opció 2024-25

538 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (92,7%)
 • Castellà (5,4%)
 • Anglès (1,9%)

Horari

Matí o tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui coneixements d'anglès i facilitat per usar-lo, que mostri interès per la cultura i que tingui habilitats comunicatives i de lideratge de grups.
 • És aconsellable també que estigui interessat en activitats dirigides a la infància (lleure, esport i arts, entre d'altres) o en projectes d'intervenció social o socioeducativa, i que hi hagi participat.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats