MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals capaços de gestionar la direcció general o estratègica d'una activitat empresarial i les direccions financera, comercial, de producció i de recursos humans.

4 itineraris
: Organització d'empreses, Finances i assegurances, Màrqueting i investigació de mercats i Comptabilitat i fiscalitat.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

9,636

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 9,314
 • 2022-23: 9,498
 • 2021-22: 9,646
 • 2020-21: 8,848
 • 2019-20: 8,137
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 8,972
 • 2022-23: 9,246
 • 2021-22: 9,440
 • 2020-21: 8,428
 • 2019-20: 7,908
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

780 places

Demanda en 1a opció 2024-25

1.200 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (39,6%)
 • Castellà (47,8%)
 • Anglès (11,8%)
 • Altres llengües (0,8%)

Horari

Dos grups al matí (de 8 a 12h o de 12 a 16.30h) i un de tarda (de 16.30 a 20.30h). El grup en anglès s'imparteix de 8 a 12h.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de mostrar interès per l'economia i el món de l'empresa i inquietuds per qüestions polítiques i socials.
   
 • És molt recomanable que tingui facilitat per a les matemàtiques, la comptabilitat i l'estadística; capacitat d'abstracció, d'anàlisi i de síntesi, i coneixement d'idiomes, especialment de l'anglès.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats