MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capaços de desenvolupar la creativitat, el disseny, la producció, la gestió, la direcció de comptes, la planificació de mitjans i la recerca en l'àmbit del consumidor, el mercat, les audiències i els públics, i que sàpiguen respondre a les necessitats d'un sector en constant innovació.

S'ofereixen 4 itineraris: Creativitat publicitària, Estratègies de comunicació publicitària, Relacions públiques i Investigació en publicitat, màrqueting i relacions públiques.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

11,848

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 11,822
 • 2022-23: 12,070
 • 2021-22: 12,268
 • 2020-21: 11,898
 • 2019-20: 11,772
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 11,822
 • 2022-23: 11,960
 • 2021-22: 12,250
 • 2020-21: 11,898
 • 2019-20: 11,772
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Ciències Generals, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Fonaments Artístics i Geografia.

 Ponderacions 2025:

 • Ponderen amb 0,2: Ciències Generals, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Disseny, Fonaments Artístics, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Geografia.

 Ponderacions 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Ciències Generals, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Disseny, Fonaments Artístics, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

Demanda en 1a opció 2024-25

294 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis. El primer termini inclou el cost dels serveis administratius i el 60% del preu dels crèdits matriculats. La universitat fa el càrrec del pagament els dies immediatament posteriors a la matriculació. El 40% restant es paga durant la segona quinzena de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (66%)
 • Castellà (28%)
 • Anglès (6%)

Horari

 • Primer i segon: torn de matí.
 • Tercer i quart: matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir capacitat d'anàlisi de situacions i de fets socials, així com capacitat creativa per poder proposar solucions innovadores a problemes que es plantegen i capacitat comunicativa per poder expressar de forma sistemàtica i operativa les seves idees i propostes.
   
 • És recomanable que l'estudiant tingui interès per l'entorn social i les dinàmiques de canvis en els hàbits, les actituds i els valors dels diferents grups socials, així com interès pel món de la comunicació en els seus diferents mitjans i gèneres i els canvis que en aquest món es produeixen. També és aconsellable que l'estudiant tingui interès per les noves formes estètiques i els valors culturals subjacents a elles i interès pel món de l'empresa, del mercat, de les institucions i de l'opinió pública.

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Estudis relacionats