MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capaços de dirigir i gestionar projectes d'enginyeria relacionats amb el disseny d'equips de monitorització, diagnòstic i teràpia, així com de sistemes d'informació i comunicació aplicats a la sanitat, la telemedicina, la monitorització remota i el control de qualitat d'equips.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

10,686

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 10,400
 • 2022-23: 11,202
 • 2021-22: 11,284
 • 2020-21: 10,742
 • 2019-20: 10,039
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 9,182
 • 2022-23: 7,218
 • 2021-22: 10,374
 • 2020-21: 5,514
 • 2019-20: 8,188
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Geologia i Ciències Ambientals, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2024-25

81 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, a partir del sisè dia següent a la realització de la matrícula. L’1 de novembre s’haurà de pagar un 30% i,  el 20 de desembre, el 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (60%)
 • Castellà (30%)
 • Anglès (10%)

Horari

Matins.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant mostri interès per les ciències i les noves tecnologies, així com pel funcionament i l'estructura dels dispositius tecnològics.
 • És aconsellable també que tingui facilitat per a les matemàtiques, la física i la informàtica, a més de capacitat de raonament lògic i inventiva.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 20 i 46 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Estudis relacionats