Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà i amb aptituds favorables a la promoció de la salut, el benestar i la qualitat de vida.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

9,680

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,028
 • 2021-22: 9,686
 • 2020-21: 9,246
 • 2019-20: 8,306
 • 2018-19: 8,189
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 9,892
 • 2021-22: 9,608
 • 2020-21: 9,018
 • 2019-20: 8,198
Nota de tall per a majors de 25 anys

6,250

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
 • Ponderen amb 0,1: Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci i Química.

Oferta de 1r curs 2023-24

80 places

Demanda en 1a opció 2023-24

152 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar al comptat, en dos o tres terminis o de forma mensuals.
 • Si es fracciona en dos terminis, el 60% del pagament es fa després de matricular-se i el 40% al mes de desembre. Si els terminis són tres, a banda del 40% inicial, s'ha de satisfer un 20% a mitjans d'octubre i el 40% restant al desembre.
 • Quan es tria el pagament mensual, el càrrec es fa el dia 5 de cada mes, fins al 5 de maig.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (75%)
 • Castellà (21%)
 • Anglès (9%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • La titulació està dissenyada, preferentment, per a estudiants procedents de l'opció PAU de Ciències de la Salut.
   
 • És aconsellable que l'estudiant tingui interès pels temes filosòfics i epistemològics, així com per les qüestions metodològiques, en la mesura que el coneixement psicològic es fonamenta en unes pràctiques sistematitzades per recollir i analitzar informacions.
   
 • També és convenient que mostri interès pels aspectes biològics, socials i culturals vinculats a les persones i pels temes de salut en els que queden implicats el benestar i la qualitat de vida d'aquestes.

Normativa de permanència

 • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se d'un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.
   
 • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin.
   
 • L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis.

Estudis relacionats