Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies o canvia la configuració de cookies
Acceptar i seguir navegant
 
unportal
  • Imprimeix

Els preus del 2021-22

El 1r curs del grau costa entre 1.202 i 1.801 e.

 


El preu públic del primer curs d'un grau oficial oscil·la aquest curs entre els 1.202 i els 1.801 euros, aproximadament, amb taxes incloses.

Per calcular el preu d'un grau cal conèixer el seu coeficient d'estructura docent (A, B o C), que reflecteix el cost en equips i instal·lacions que fa servir per impartir-lo.

A l'annex 2 de l'enllaç del Decret de Preus del 2021, a peu de pàgina, es pot consultar quin és el coeficient de cadascun dels títols.

El pagament de la matrícula es pot fraccionar.

Els estudiants amb rendes familiars baixes poden accedir a les beques del Ministeri d'Educació i Formació Professional o de la Generalitat, anomenades beques Equitat, que s'han de tramitar a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris (AGAUR).


El preu per crèdit


El preu del crèdit en què l'estudiant es matricula per primera vegada dels graus catalogats com de coeficient A (ADE, Dret, Educació Infantil, Educació Primària, filologies...) és de 17,69 euros.

Si ens matriculem en un títol de coeficient B (Arquitectura, Comunicació Audiovisual, Farmàcia, Periodisme, Psicologia, bona part de les bios...) hem de pagar 25,04 euros per crèdit.

I si es tracta d'una de les titulacions del grup C (Infermeria, Medicina, Odontologia ,Veterinària, enginyeries...), 27,67 euros.

El cost total del primer curs s'obté a partir de multiplicar aquests preus pel nombre de crèdits matriculats (habitualment un màxim de 60), afegint-hi 141 euros en concepte de serveis acadèmics i administratius.

Bonificacions


Els estudiants de famílies nombroses de categoria especial estan exempts del pagament de la matrícula. Els que pertanyen a la categoria general paguen el 50%.

Els que tenen matrícula d'honor com a mitjana de l'expedient de Batxillerat o són premi extraordinari de Batxillerat estan exempts de pagar la matrícula durant el primer any del grau. En anys successius, els crèdits universitaris amb matrícula d'honor donen dret a la gratuïtat d'un nombre idèntic de crèdits en el curs en què es matriculi l'estudiant.

Els matriculats amb un índex de discapacitat igual o superior al 33% i les víctimes d'actes de terrorisme i violència de gènere tenen la matrícula gratuïta.

Recàrrecs per a successives matrícules


Quan l'estudiant es matricula d'un crèdit per segona vegada el preu s'encareix, fins als 21,85, 30,93 o 34,17 euros, en funció de si es tracta d'un grau de la categoria A, B o C, respectivament.

Si és la tercera matrícula, llavors el crèdit es paga a 47,34, 67 o 74,05 euros, d'acord amb el coeficient al qual pertany l'estudi.

I quan es tracta de la quarta matrícula, el preus s'enfilen fins als 65,55, 92,78 o 102,52 euros.

Pagament


A l'hora de matricular-se, hi ha la possibilitat d'ajornar, com a mínim, el 40% de l'import que s'ha de pagar, que s'haurà de fer efectiu abans de finals d'any. A totes les universitats públiques es pot fraccionar el preu de la matrícula en diversos terminis.

Qui demani una beca del Ministeri d'Educació i obtingui la credencial de becari condicional que expedeix l'AGAUR (on s'acredita que, inicialment, es compleixen els requisits económics de la convocatòria), no haurà d'entregar cap quantitat d'entrada fins que no es resolgui de forma definitiva la seva petició.

Tampoc hauran de avançar els diners de la matrícula els que hagin estat becaris durant el curs 2019-2020.
   

Nous graus

La selectivitat

Resultats selectivitat

T'ajudem a triar estudi

Top 20 públic

Top 10 privat

Màsters universitaris

Newsletter