Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies o canvia la configuració de cookies
Acceptar i seguir navegant
 
unportal
  • Imprimeix

Els preus del 2022-23

El 1r curs del grau públic costa 1.249 e. com a màxim

 


La forquilla de preus dels graus públics per al curs vinent és molt estreta: va dels 1.202 e. d' ADE, Dret o Magisteri als 1.249 e. de Psicologia, infermeria, Medicina o les enginyeries, taxes incloses.

Per calcular el preu d'un grau cal conèixer el seu coeficient d'estructura docent (A o B), que reflecteix el cost en equips i instal·lacions que es fan servir per impartir-lo.

A l'annex 2 de l'enllaç del Decret de Preus del 2022, a peu de pàgina, es pot consultar quin és el coeficient de cadascun dels títols.


El preu per crèdit


El preu del crèdit en què l'estudiant es matricula per primera vegada dels graus catalogats com de coeficient A (ADE, Dret, Educació Infantil, Educació Primària, les filologies...) és idèntic al del curs 2021-2022: 17,69 euros.

Si ens matriculem en un títol de coeficient B (Arquitectura, Comunicació Audiovisual, Farmàcia, Infermeria, Medicina, Periodisme, Psicologia, Veterinària, les enginyeries ...) s'hauran de pagar 18,46 euros.

El preu del crèdit dels graus de coeficient B, que fins ara es dividien en dues categories (B i C), ha estat, el curs 2021-2022, de 25,04 o 27,67 euros, segons el grup al qual pertanyia la titulació.

El cost total del primer curs s'obté a partir de multiplicar aquests preus pel nombre de crèdits matriculats (habitualment un màxim de 60), afegint-hi 141 euros en concepte de serveis acadèmics i administratius.

Bonificacions


Els estudiants de famílies nombroses de categoria especial estan exempts del pagament de la matrícula. Els que pertanyen a la categoria general paguen el 50%.

Els que tenen matrícula d'honor com a mitjana de l'expedient de Batxillerat o són premi extraordinari de Batxillerat estan exempts de pagar la matrícula durant el primer any del grau. En anys successius, els crèdits universitaris amb matrícula d'honor donen dret a la gratuïtat d'un nombre idèntic de crèdits en el curs en què es matriculi l'estudiant.

Els matriculats amb un índex de discapacitat igual o superior al 33% i les víctimes d'actes de terrorisme i violència de gènere tenen la matrícula gratuïta.

Pagament


A l'hora de matricular-se, hi ha la possibilitat d'ajornar, com a mínim, el 40% de l'import que s'ha de pagar, que s'haurà de fer efectiu abans de finals d'any. A totes les universitats públiques es pot fraccionar el preu de la matrícula en diversos terminis.

Qui hagi demanat una beca del Ministeri d'Educació i obtingui la credencial de becari condicional que expedeix l'AGAUR (on s'acredita que, inicialment, es compleixen els requisits económics de la convocatòria), no haurà d'entregar cap quantitat d'entrada fins que no es resolgui de forma definitiva la seva petició.

Tampoc hauran de avançar els diners de la matrícula els que hagin estat becaris durant el curs 2021-2022.
   

Resultats selectivitat

La selectivitat

Resultats selectivitat

T'ajudem a triar estudi

Top 20 públic

Top 10 privat

Newsletter