unportal
  • Imprimeix

Dobles titulacions

El sistema universitari català ofereix 190 combinacions de dos graus

 


Un de cada quatre estudis de grau que s'imparteixen a les universitats catalanes és una doble titulació. Aquest curs se'n ofereixen 190. Aquesta modalitat permet cursar dos graus simultàniament, i obtenir dos títols, en un període que, habitualment, oscil·la entre els 5 i els 6 anys.

Hi ha estudis, amb places a primer curs i nota de tall d'admissió als centres públics, on des del primer any es cursen matèries de dos graus, mentre que en d'altres és a partir de 2n, 3r o 4t quan s'introdueixen les assignatures d'una segona titulació.

Les dobles titulacions sovint es formen a partir de dos títols complementaris des de l'òptica de la pràctica professional, com ADE + Dret, Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica o CAFE + Primària, però també hi ha combinacions menys previsibles, com Filosofia + Economia.

Bona part d'aquests títols oferten poques places i la qualificació mínima d'admissió, quan n'hi ha, acostuma a ser elevada.


La Politècnica i la Ramon Llull són les que més en programen


Les 7 universitats públiques de Catalunya, les 4 de privades i la UOC inclouen dobles titulacions en la seva oferta d'estudis. La Politècnica (UPC) és la que més n'imparteix, 43, una vintena dels quals a través del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), l'accés al qual es realitza mitjançant un procés de selecció propi.

Les dobles titulacions representen un 12% i un 13% de l'oferta d'estudis de grau de les universitats de Barcelona (UB) i Autònoma (UAB), respectivament. La nota de tall més alta a les dues universitats, i al conjunt del sistema universitari català, ha estat durant els últims anys la d'una combinació de dos títols: Física + Matemàtiques. 

La quarta universitat pública de Barcelona en volum d'estudiants, la Pompeu (UPF), i el seus centres adscrits, programen 25 dobles titulacions, 7 de les quals al Tecnocampus de Mataró.

Fora de la demarcació de Barcelona, la Universitat de Lleida (UdL) n'oferta 17, la de Girona (UdG) 12, i la Rovira i Virgili de Tarragona, 8.

En l'àmbit de la universitat privada, els centres de la Ramon Llull (URL) compten amb 36 dobles graus (Blanquerna i l'Institut Químic de Sarrià -IQS- són els que més en tenen), la Internacional (UIC) en programa 12 i la UVic-UCC, 3.

Universitats com la UdL o la UIC han incorporat recentment alguns dobles graus que s'ofereixen en aliança amb una altra universitat estrangera, on els estudiants han de completar la seva formació. Aquest també és el cas de l'IQS de la URL, que aquest curs ha programat quatre dobles titulacions d'aquestes característiques. La precursora d'aquesta fórmula va ser la UAB, amb els estudis de Dret + Droit.