unportal
  • Imprimeix

Dobles titulacions

Hi ha més de 200 combinacions de dos graus

 


Un de cada quatre estudis de grau que s'imparteixen a les universitats catalanes és una doble titulació. El curs 2019-2020 superen les 200. Aquesta modalitat permet cursar dos graus simultàniament, i obtenir dos títols, en un període que, habitualment, oscil·la entre els 5 i els 6 anys.

Hi ha estudis, amb places a primer curs, on des del primer any es cursen matèries de dos graus, mentre que en d'altres és a partir de 2n, 3r o 4t quan s'introdueixen les assignatures d'una segona titulació.

Les dobles titulacions sovint es formen a partir de dos títols complementaris des de l'òptica de la pràctica professional, com ADE + Dret, Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica o CAFE + Primària, però també hi ha combinacions menys previsibles, com Filosofia + Economia.


La Politècnica, la que més en té


Les 7 universitats públiques de Catalunya, les 4 de privades i la UOC inclouen dobles titulacions en la seva oferta d'estudis. La Politècnica (UPC) és la que més n'imparteix, 43, una vintena dels quals a través del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), l'accés al qual es realitza mitjançant un procés de selecció propi.
 

Física + Matemàtiques, la nota de tall més alta


La Universitat de Barcelona en té 13 i l'Autònoma (UAB), 14. La nota de tall més alta a les dues universitats, i al conjunt del sistema universitari català, ha estat durant els últims anys la d'una combinació de dos títols, Física + Matemàtiques, que imparteixen tant la UB com la UAB. 

La quarta universitat pública de Barcelona en volum d'estudiants, la Pompeu (UPF), i el seus centres adscrits, programen 26 dobles titulacions, 8 de les quals al Tecnocampus de Mataró.

Fora de la demarcació de Barcelona, la Universitat de Lleida (UdL) n'oferta 17, la de Girona (UdG) 12, i la Rovira i Virgili de Tarragona, 11.
 

Les universitats privades


En l'àmbit de la universitat privada, els centres de la Ramon Llull (URL) compten amb 37 dobles graus, la Internacional (UIC) en programa 16, l'Abat Oliba, 11 i la UVic-UCC, 4.  

La Universitat Oberta (UOC) té tres dobles títols a la seva programació.

  

Enllaços relacionats: