unportal
 • Imprimeix

Graus en anglès

Prop d'una cinquantena de títols tenen l'anglès com a llengua principal

 


Graus 100% en anglès, amb un elevat percentatge de crèdits en aquesta llengua o amb algun itinerari específic. Són les diverses fórmules que han adoptat les universitats per incorporar matèries impartides en una tercera llengua.

Entre el 50% i el 100% del currículum de 57 titulacions s'imparteix en anglès. Contemporary World Studies de la UAB s'ha afegit aquest curs als que s'imparteixen íntegrament en llengua anglesa.

Prop d'una quarantena més de graus aquest percentatge s'acosta al 50% o es poden cursar itineraris en anglès o en una llengua estrangera.Graus amb un percentatge d'anglès d'entre el 50% i el 100%


Per titulacions, les de l'àmbit d'Administració i Direcció d'Empreses (al marge dels Estudis Anglesos) són les que compten amb un percentatge més gran de matèries en llengua anglesa.


També hi ha una presència elevada de la tercera llengua als estudis d'Educació Infantil i Primària, ja sigui com a idioma d'impartició o com a itinerari formatiu.
 

Universitat de Barcelona (UB)

(100%)
 • Turisme (Anglès) (CETT. Centre adscrit)
(50-100%)
(88%)

 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

(100%)
(100%)
 • Turisme (Anglès) (EUTDH. Centre adscrit)
(100%)

(74%)

(60%)
(50%)

 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

(100%)

(100%)
(100%)
(60%)

 

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(63%)
(60%)

 

Universitat de Girona (UdG)
(90%)

  

Universitat de Lleida (UdL)

(70%)

(68%)
(50%)
(50%)
(50%)
(50%)
(50%)
(50%)

 

Universitat Rovira i Virgili (URV)
(100%)
(70%)

 

Universitat Ramon Llull (URL)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

(100%)

(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(56%)
(70%)
(60%)
(50%)
(50%)

 

UVic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
(62%)
(54%)
(51%)

 

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
(100%)
(80%)
(54%)
(50%)

 

Graus amb un percentatge d'anglès de prop del 50%

 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Estudis d'Anglès i de Català
(45%)
 • Estudis d'Anglès i de Clàssiques
(45%)
 • Estudis d'Anglès i de Francès
(45%)
 • Traducció i Interpretació (Anglès)
(33%)

 

UUniversitat Ramon Llull (URL)
 • Disseny i Innovació de Negocis Digitals (La Salle)
(33%)

 

UVic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
 • Publicitat i Relacions Públiques
(34%)

 

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
 • Publicitat i Relacions Públiques + Mass Communication with a concentration in Public Relations
(40%)
 • Periodisme + Mass Communication with a concentration in Journalism
(36%)
 • Odontologia
(30%)

 

Universitat Abat Oliba (UAO)
 • Periodisme
(40%)

 

Graus amb itineraris formatius en anglèsUniversitat de Barcelona (UB)

 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • Educació Infantil i Educació Primària
 • Lingüística


Universitat de Girona (UdG)

 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • Educació Infantil i Primària
 • Gestió Hotelera i Turística (Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme)


Universitat de Lleida (UdL)

 • Educació Primària
 • Educació Infatil i Educació Primària
 • Educació Primària i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport


Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • Educació Infantil i Educació Primària
 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Economia
 • Finances i Comptabilitat

 
Universitat Ramon Llull (URL)

 • Educació Infantil
 • Educació Primària


Universitat de Vic (UVic)

 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • Educació Infantil i Educació Primària
 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Comunicació Audiovisual
 • Periodisme
 • Publicitat i Relacions Públiques 

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • Educació Primària i Humanitats i Estudis Culturals
 • Infermeria
   

Universitat Abat Oliba (UAO)

 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • Educació Infantil i Educació Primària