unportal
 • Imprimeix

El màster de professorat de secundària

Oferta de places i especialitats per universitats

 


El màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligàtoria (ESO), Batxillerat, Formació Professional i ensenyament d'idiomes és un curs de 60 crèdits ECTS (1.500 hores), d'un any acadèmic de durada, indispensable per a aquells llicenciats o graduats que no estiguin en possessió del Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP) i vulguin exercir com a professors, tant als instituts i escoles d'idiomes com als col·legis privats.
Quina oferta hi ha?

Aquest màster es va començar a oferir el 2009-2010, coincidint amb la desaparició del CAP. S'imparteix a les 7 universitats públiques presencials, a 2 de les 4 universitats privades i també a la UOC.

Les universitats de Barcelona (UB), Autònoma (UAB), Politècnica (UPC), Pompeu Fabra (UPF) en aliança amb la UOC, Lleida (UdL), Girona (UdG), Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, Ramon Llull (URL) i Vic-Central de Catalunya (UVic-UCC) programen per al curs 2018-2019 un total de 1.350 places de 19 especialitats diferents: 15 d'ESO, Batxillerat i idiomes i 4 d'FP.

Aquest any no s'han convocat places de les especialitats de Música ni de Serveis (FP), d'oferta biennal.

El preu del màster (60 crèdits) és de 2.470,20 euros (41,17 per crèdit), taxes administratives a banda. Les especialitats del màster que programen conjuntament la UPF i la UOC tenen un sobrecost d'entre un 20% i un 25% pel fet que es poden cursar parcial o totalment de forma on-line i l'especialitat d'anglès del màster que ofereix Blanquerna (Universitat Ramon Llull) té un preu superior (6.047 e.)

A la majoria d'universitats és possible optar per una via lenta d'estudis que permet cursar-lo en dos anys.

 

Les especialitats que es poden cursar a la demarcació de Barcelona

 • La UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) ofereix 360 places de les especialitats d'Anglès (15 places), Biologia/Geologia (30), Dibuix (60), Educació Física (30), Filosofia (30), Física/Química (30), Geografia-Història (30), Llatí i Grec/Cultura Clàssica (30), Llengua i Literatura Catalana / Castellana (60), Llengües Estrangeres (15) i Salut (30), aquesta última d'FP.

  La UB és l'única universitat que ofereix la possibilitat de cursar les especialitats de Dibuix, Filosofia, Llatí i Grec/Cultura Clàssica i Serveis.

  El curs s'inicia l'1 d'octubre. L'horari es de tarda (15,30 a 20,30 h) en totes les especialitats, excepte a Anglès, Llengües Estrangeres i Geografia-Història. Es fa servir majoritàriament el català (90%) com a llengua vehicular de l'ensenyament.

 • La UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) disposa aquest curs de 180 places, repartides entre 7 especialitats.

  Imparteix les especialitats d'Anglès (15), Biologia/Geologia (15), Física/Química (15), Francès (30), Geografia-Història (30), Llengua i Literatura Catalana / Castellana (60) i Llengües estrangeres (15).L'horari és de matí o tarda, depenent de l'especialització triada.

 • La UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) programa les classes teòriques a la tarda. Els 60 crèdits també es poden completar en dos cursos.

  Ofereix les especialitats de Tecnologia (60 places) i Tecnologies Industrials (FP), amb 30 places. Les classes s'imparteixen en català o castellà.

 • El màster conjunt de la UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF) i la UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC), amb 180 places, també permet matricular-se a temps parcial.

  S'ofereixen les especialitats d'Anglès, Biologia/Geologia, Física/Química, Orientació Educativa i Formació i Orientació Laboral, aquesta última d'FP. N'hi ha que es poden cursar de forma semipresencial i d'altres on-line.

 • BLANQUERNA - UNIVERSITAT RAMON LLULL (URL), programa, amb la col·laboració de La Salle (URL), quatre especialitats: Anglès (30), Educació Física (30), Tecnologia (15) i Tecnologies Industrials (15, d'FP).

  El preu del crèdit es idèntic al dels centres públics excepte en l'especialitat d'Anglès.

 • La UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA (UVic - UCC) programa 30 places d'Educació Física.

  L'horari és de matins i el cost, tot i ser una universitat privada, és el mateix que a la resta d'universitats.

 • ESPECIALITATS INTERUNIVERSITÀRIES.

  L'especialitat de Matemàtiques s'ofereix com un màster interuniversitari que comparteixen la UB, UAB, UPC, UPF i UOC. Té capacitat per a 90 estudiants.

  Per accedir a l'especialitat de Matemàtiques hi ha una prova d'aptitud, de la qual estan exempts els que han cursat determinats estudis.

  La titulació s'imparteix íntegrament de forma presencial al campus de la Ciutadella de la UPF, en horari de matí o tarda i en català.

   

A la resta de Catalunya

 • La UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV) de Tarragona ofereix Biologia/Geologia, Economia, Física/Química, Geografia-Història, Llengua i Literatura Catalana/Castellana, Tecnologia, Administració d'Empreses (FP) i Tecnologies Industrials, també d'FP.

  És la única universitat que disposa de places de les especialitats d'Economia i Administració d'Empreses.

 • La UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG) oferta 120 places i es concentra en les especialitats de Biologia/Geologia, Geografia-Història, Física/Química i Llengua i Literatura Catalana / Castellana.

  Un 80% de les sessions són en català.

 • La UNIVERSITAT DE LLEIDA (UdL) disposa de 60 places, distribuïdes a parts iguals entre les especialitats d'Anglès i Educació Física.

  El gruix de les classes d'Educació Física es fan en català.

   

Els requisits d'admissió

Entre els requisits d'admissió s'exigeix un títol concordant amb l'especialitat a la qual es vol accedir, així com estar en condicions d'acreditar que s'ha assolit el nivell B1 (equivalent al tercer any de les escoles oficials d'idiomes) en una llengua estrangera.

Si la demanda de places supera l'oferta, l'accés s'ordena d'acord amb la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels aspirants, per això en ocasions els estudis tenen nota de tall.

El pràcticum es fa en centres seleccionats per la Conselleria d'Ensenyament.

 

La preinscripció

La preinscripció per al curs 2018-2019 s'haurà de realitzar els dies 12, 13 i 14 de setembre a través del portal https://accesuniversitat.gencat.cat

La publicació de l'assignació de places està prevista per al 26 de setembre i la matrícula del 27 al 2 d'octubre.

 

Màsters universitaris