No visualitzes aquest correu correctament? Fes clic aquí
La Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB, on s'imparteixen 4 graus de mestre

Les proves d'aptitud dels graus de mestre es faran en dissabteLa selectivitat del 2017 se celebrarà entre el 13 i el 15 juny i les PAP, el  17

Els exàmens seran en català i s'hauran de respondre en català, excepte per als alumnes exempts o que provinguin de sistemes educatius de fora de Catalunya


El juny de l'any vinent els aspirants a cursar els estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària a qualsevol de les universitats públiques i privades de Catalunya hauran de superar, a banda de la selectivitat, la nova prova d'aptitud (PAP), que vindrà a substituir la que es va implantar el juny del 2014.

Les noves PAP constaran de dos exàmens per escrit. El primer, de dues hores de durada, avaluarà la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua que té l'aspirant. El segon examen mesurarà la competència logicomatemàtica del candidat.

Les proves es faran el dissabte immediatament posterior a la realització de les PAU, al llarg d'un matí (de 9 a 11 i d'11,30 a 13 hores), i fins i tot ja hi ha data per a la primera edició: el dissabte 17 de juny del 2107. La selectivitat es celebrarà, molt probablement, entre el 13 i el 15.El Reglament de la PAP dels graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària aprovat per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya assenyala que es tracta "d'avaluar, mitjançant exercicis escrits, competències comunicatives i logicomatemàtiques bàsiques, i la capacitat de reflexió i raonament crític".

L'apartat de comprensió lectora constarà de cinc exercicis d'opció múltiple sobre un article. Per demostrar la capacitat de síntesi, caldrà respondre tres preguntes sobre el mateix article. I sobre aquest mateixa peça s'haurà d'escriure un text que hi estigui relacionat. Finalment, l'estudiant haurà de detectar i corregir els errors lingüístics en un o diferents fragments escrits.

L'avaluació de la competència logicomatemàtica constarà de 25 exercicis.

La prova serà la mateixa per a tots els estudiants, sense opcionalitat, a diferència del que succeeix als exàmens de la selectivitat.


COM S'APROVARAN?
Les proves se superaran d'una manera semblant a com s'aproven les PAP actuals: entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'haurà d'obtenir un nota mitjana mínima de 5. I per poder fer mitjana es requerirà una qualificació mínima de 4 a cadascuna de les dues proves. També hi haurà dues convocatòries anuals: al juny i al setembre. L'any vinent seran el 17 de juny i el 9 de setembre.

L'estudiant, també a diferència del que passa amb les PAU, triarà on vol fer la PAP entre cinc seus, establertes a les universitats de Barcelona, Autònoma (Bellaterra), Girona, Lleida i Rovira i Virgili de Tarragona, en el moment de fer la matrícula per poder presentar-se a les proves.

Els enunciats de les PAP seran en català i s'hauran de respondre en català. Només disposaran dels exàmens en castellà i podran respondre en castellà els estudiants que provinguin de sistemes educatius de fora de Catalunya o els que estiguin exempts de Llengua Catalana i Literatura a les PAU.


LA FÓRMULA ACTUAL
Durant el període en què ha estat vigent la fórmula de les PAP provisionals per accedir als graus de mestre (entre el 2014 i el 2016), els candidats han hagut d'obtenir un 5 de mitjana entre els exàmens de Llengua i Catalana i Literatura i Llengua Castellana i Literatura de les PAU, amb una qualificació mínima de 4 a cadascuna de les assignatures per poder fer mitjana.

Els estudiants procedents de Cicles Formatius de Grau Superior (que poden ingressar a la universitat sense haver de presentar-se a la selectivitat) que fins ara volien accedir a un grau de mestre, havien d'aprovar els mateixos exàmens lingüístics de la selectivitat
 però sense haver-se d'examinar de les lectures literàries obligatòries.
La Facultat d'Educació d'UIC
Barcelona imparteix 6 graus

UIC Barcelona celebra el 22 de juliol
noves proves d'admissió a graus


La Facultat d'Educació de la Universitat Internacional (UIC, Barcelona) imparteix fins 6 graus de mestre: Educació Infantil, Educació Infantil en anglès, Educació Primària, Educació Primària en anglès i les dobles titulacions d'Educació Infantil + Educació Primària i d'Educació Primària + Humanitats i Estudis Culturals.

A més a més, UIC Barcelona programa estudis de grau d'ADE, Arquitectura, Comunicació Audiovisual, Dret, Humanitats i Estudis Culturals, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques. I al campus de Sant Cugat concentra la seva oferta en Ciències de la Salut: Fisioteràpia, Infermeria, Medicina i Odontologia. En total, la universitat ofereix una trentena de titulacions.

El divendres 22 de juliol UIC Barcelona celebrarà proves d'admissió (excepte per a Medicina) per als estudiants que vulguin optar a matricular-se als seus graus. Cal preinscriure's prèviament.
Copyright © Unportal, All rights reserved.

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) 15/1999, del 13 de desembre, les vostres dades de caràcter personal seran recollides en un fitxer, el responsable del qual és Colwith Road, SL, amb la finalitat de poder-vos enviar aquest butlletí i d'altres informacions relacionades amb la nostra activitat.

Colwith Road, S.L. es compromet a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar les vostres dades només per a les finalitats descrites. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça info@unportal.net o enviant un escrit al carrer Roger de Llúria, núm. 93, principal 1a. 08009 de Barcelona

Contacta'ns:
info@unportal.net
Reenvia-ho   Dona't de baixa   Actualitza el teu email