No visualitzes aquest correu correctament? Fes clic aquí
Una jornada de les PAU a la Pompeu Fabra (Foto. P. Tordera / ARA)

Diccionari de juny

 
El sisè mes de l'any és el de les PAU, les PAP i la preinscripció, a l'espera de les notes de tall que decidiran l'assignació de places

UNPORTAL
La setmana vinent, el dimecres 12, un dia més tard del que és habitual pel fet que el dilluns 10 en algunes poblacions és festiu (la segona Pasqua), s'inicien els exàmens de la Selectivitat, que es perllongaran fins el divendres 14. El dia 26, l'últim dimecres de juny, està previst que es donin a conèixer els resultats. El dilluns 1 de juliol serà l'últim dia per realitzar o introduir canvis a la preinscripció dels estudis que imparteixen les universitats públiques i la UVic-UCC, un període que tot just s'inicia avui. I el dijous 11 de juliol es donaran a conèixer les notes de tall i haurà arribat el moment de matricular-se als estudis escollits. 

El procediment d'accés als centres privats adscrits a les universitats públiques és idèntic al que se segueix als centres públics. Pel que fa a les universitats privades, s'ha d'aprovar la Selectivitat i sotmetre's en ocasions a un procés propi d'admissió abans de matricular-s'hi.

Tot seguit reproduïm una breu selecció de termes i acrònims utilitzats durant aquestes dates cabdals del calendari preuniversitari, el significat dels quals no sempre és prou conegut.


A
Assignació

Adjudicació d'una plaça de les 8 que es poden arribar a sol·licitar durant el període de preinscripció. Un cop assignada la plaça, l'estudiant pot decidir si l'accepta o no, sempre i quan no es tracti de la primera opció. Si l'adjudicació correspon als estudis demanats en primera preferència, l'estudiant s'hi ha de matricular si no vol perdre la plaça. La primera assignació de places es coneix coincidint amb la publicació de les notes de tall. A finals de juliol hi ha una segona assignació i al setembre, tres més.

Assignació definitiva
Tràmit que s'ha de dur a terme per ratificar l'acceptació de la plaça adjudicada quan aquesta figura entre la segona i la vuitena opció de la preinscripció. A partir de finals de juliol, si l'adjudicació no satisfà l'estudiant i es vol continuar optant a les places sol·licitades de forma preeminent, s'ha de realitzar un tràmit alternatiu, indicant que es vol continuar en el procés de reassignació de places.

D
Distincions (de les PAU)

Diplomes de reconeixement que es concedeixen als estudiants que obtenen entre un 9 i un 10 a la fase general de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). El juny del 2018 en van ser més de 500.

F
Fase general (de la Selectivitat)

Consta de 5 exàmens, obligatoris per a tots aquells que es presenten a les PAU: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera (la immensa majoria s'examina d'anglès), Història d'Espanya i una matèria comuna de modalitat a triar entre les quatre del Batxillerat. 

Fase específica (de la Selectivitat) 
L'estudiant tria fins a un màxim de tres matèries, d'entre 22, relacionades amb els estudis universitaris que vol cursar. Aquesta fase és opcional i serveix per millorar la qualificació de la fase general.

M
Matèria comuna de modalitat (del Batxillerat)

N'hi ha quatre: Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Llatí i Fonaments de les Arts. Quan la nota de l'assignatura de modalitat que s'ha d'escollir a la fase general és igual o superior a 5 també es té en compte a l'hora de confeccionar la nota d'admissió.

N
Nota d'accés

La que s'obté a partir del 40% de la mitjana artimètica de les qualificacions aconseguides a la fase general de les PAU i el 60% de l'expedient de Batxillerat. Si és igual o superior a 5 té validesa indefinida i dona accés a la universitat.

Nota d'admissió
La que s'aconsegueix després de sumar a la nota d'accés el resultat obtingut a les dues millors qualificacions de les assignatures de les quals l'estudiant s'ha examinat a la fase específica, un cop ponderades. No caduca durant els dos cursos acadèmics següents, de manera que si s'opta per cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) i, al finalitzar-lo dos anys després, es vol ingressar a la universitat, aquesta qualificació segueix vigent i es pot afegir a la de l'expedient dels estudis d'FP si l'estudiant necessita un complement de nota per poder ser-hi admès.

Nota de tall
La que té l'últim estudiant que ha estat assignat, d'acord amb el nombre de places ofertades, a una titulació determinada. Hi ha una nota de tall a l'inici del procés d'assignació, al juny, i una altra al final del procés, quan es tanca l'última matrícula, al mes d'octubre.  

P
PAP

Proves d'Aptitud Personal complementàries a les PAU. Les més conegudes són les de Magisteri, que aquest any s'han celebrat a l'abril, però també n'hi ha per accedir a d'altres titulacions com Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o Traducció i Interpretació en anglès.

PAU
Proves d'Accés a la Universitat i Selectivitat s'utilitzen com a sinònims. Menys conegudes són les ABAU (Avaluació del Batxillerat per a l'Accés  a la Universitat), que és com van ser rebatejades les PAU per la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) o llei Wert

Ponderacions
Els resultats de cadascuna de les 22 matèries de modalitat de les quals és possible examinar-se a la fase específica de les PAU es ponderen amb un 0,1 o bé un 0,2. Això vol dir que el resultat de les matèries de les què l'estudiant s'examina per pujar nota es multiplica per un coeficient o per l'altre, de manera que si l'estudiant treu un 10 en un examen, obtindrà 1 o 2 punts addicionals, en funció de la ponderació adjudicada a la matèria.

Gestors d'informació digital, un nou perfil professional especialitzat


El grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital de la Universitat de Barcelona (UB) respon a la necessitat que tenen les empreses de disposar d'un nou perfil professional capaç de gestionar les xarxes socials, el posicionament web i la reputació digital, i que també sigui competent a l'hora de desenvolupar aquelles tasques de les quals els gestors d'informació s'han ocupat tradicionalment: l'anàlisi de continguts, la creació de bases de dades o la catalogació de documents físics i digitals

Els estudis del nou grau, que ve a ocupar el  lloc de la titulació d'Informació i Documentació, s'han adequat a la nova realitat des del coneixement de les demandes de les empreses i les organitzacions, de la mateixa manera que es proposen estar atents a les noves tendències del sector. Els estudis també s'ofereixen en modalitat semipresencial.

La UManresa entrena als CFGS les habilitats transversals de l'estudiant 


El Campus Professional UManresa utilitza la simulació per fomentar el pensament crític i entrenar els estudiants en habilitats com la presa de decisions, el treball en equip, la gestió de les emocions o l’anticipació d’esdeveniments en el lloc de treball.

Es tracta d’una eina que situa els estudiants en contextos extrets del món laboral per tal que puguin conèixer les seves reaccions, defensar els seus arguments, valorar encerts i errors i aprendre’n.
 
Aquesta metodologia, testada des de ja fa uns anys als graus universitaris d’UManresa (UVic-UCC), s’aplica als tres CFGS que imparteixen al campus: Pròtesis Dentals, Educació Infantil (enfocat a ciència i experimentació) i Administració i finances (especialitzat en gestió d’entitats i clubs esportius). Els tres s'ofereixen en modalitat dual.

L'Escola Pia Nostra Senyora aposta pel màrqueting i el disseny gràfic
 

L'oferta en Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) de l'Escola Pia Nostra Senyora del carrer de la Diputació, a l'Eixample de Barcelona, inclou els estudis de Màrqueting i Publicitat i els de Gràfica Audiovisual, Gràfica Interactiva i Gràfica Publicitària, de la família de Comunicació gràfica i audiovisual. Els quatre formen part de l'aposta formativa del centre pels estudis artístics i creatius.

Dins d'aquest mateix àmbit, l'escola ja ofereix Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius, orientat a la creació d'efectes especials per al cinema.

El centre també disposa d'oferta formativa especialitzada en salut. Dins d'aquest àmbit programa els CFGS en Laboratori Clínic i Biomèdic i Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, i el CFGM en Cures Auxiliars d'Infermeria.
Copyright © Unportal, All rights reserved.
En compliment amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades, les teves dades seran recollides en un fitxer amb la finalitat de poder enviar aquest butlletí. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Colwith Road, S.L. C/ Roger de Llúria, núm. 93, ppal 1a. Barcelona

Contacta'ns: info@unportal.net
Reenvia-ho   Dona't de baixa   Actualitza el teu email