No visualitzes aquest correu correctament? Fes clic aquí
Estudiants de màster al campus de Bellaterra de la UAB

L'ASSIGNACIÓ DE LES PLACES UNIVERSITÀRIES
La feminització de Ciències de la Salut ja iguala la masculinització d'Enginyeria

 
El percentatge de noies que han obtingut una plaça als graus tècnics (27%) és idèntic al dels nois que han accedit a estudis de l'àmbit sanitari


UNPORTAL
Més de 16.000 de les 24.000 dones a les quals s'ha adjudicat una plaça de primer curs a les 7 universitats públiques catalanes i a la UVic-UCC cursaran (si acaben matriculant-s'hi) un grau de les branques de Ciències Socials i Jurídiques (10.080) o Ciències de la Salut (6.234). Si en els títols de Ciències Socials, de cada 100 assignats, 63 són dones, en l'àmbit de Ciències de la Salut arriben al 73%. Aquest últim és el mateix percentatge que el dels d'homes que han aconseguit una plaça als estudis de la branca d'Enginyeria i Arquitectura.

Les noies assignades a les branques d'Arts i Humanitats (3.336) i Ciències (1.930) també són més que els nois, 1.680 i 1.519, respectivament. En canvi, les enginyeries i els estudis d'arquitectura són l'única tipologia d'estudis on, de 8.282 estudiants assignats, només poc més d'una de cada quatre places ha acabat sent per a una dona (2.199).

La població femenina es concentra a graus com Medicina, Psicologia i Infermeria, que ocupen els primers llocs entre els més sol·licitats. 6 dels 10 estudis més demandats en la preinscripció de juny pertanyen a la branca de Ciències de la Salut.


GRAUS DE L'ÀMBIT SANITARI AMB PRESÈNCIA MAJORITÀRIAMENT FEMENINA
A banda dels graus esmentats, també hi ha una presència majoritària de dones a Odontologia i Farmàcia, dos graus que, a preu públic, només imparteix la Universitat de Barcelona (UB), i que ocupen llocs destacats a la relació dels més sol·licitats. La preeminència femenina es reprodueix a Veterinària (UAB) i Ciències Biomèdiques (UB). Es tracta en tots els casos de títols de l'àmbit sanitari que registren una demanda elevada.

LES NOTES MÉS ALTES
Si ens fixem en les notes de tall més altes, entre les 20 primeres hi ha 8 graus de Ciències de la Salut, entre els quals els 7 estudis de Medicina que imparteixen les universitats públiques. Aquesta és, amb escreix, la titulació més sol·licitada en primera preferència per als aspirants a ingressar a la universitat, on al voltant del 75% de les preinscripcions són de dones.

El grau de Física + Matemàtiques de la UAB, que els últims anys ha encapçalat el rànquing de les notes de tall més altes, ha batut aquesta vegada un nou récord, arribant al 13,418.

La Salle té un extens programa de beques per accedir als seus graus
 

La Salle disposa d'un ampli programa de beques per a estudiants amb un bon expedient acadèmic. Les beques d'excel·lència, per exemple, estan adreçades a aquells que, com a nota final de Batxillerat o CFGS, tenen matrícula d'honor. Els que hagin obtingut un 8 o bé hagin estat premis extraordinaris de Batxillerat poden accedir igualment a una beca.

El programa inclou altres ajuts singulars, com les beques joves líders per a aspirants a accedir als graus de Direcció d'Empreses Tecnològiques o Digital Business, Design and Innovation, on s'exigeix una nota de 7 i la superació d'un test. 

La Salle també ofereix beques per a estudiants amb una bona trajectòria curricular que necessiten suport econòmic per cursar un grau. D'altra banda, es concedeixen ajuts de mobilitat (per als que resideixen a més de 50 quilòmetres de Barcelona i no disposen de prou recursos econòmics), i beques adreçades als que travessen un moment econòmicament difícil.
Copyright © Unportal, All rights reserved.
En compliment amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades, les teves dades seran recollides en un fitxer amb la finalitat de poder enviar aquest butlletí. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Colwith Road, S.L. C/ Roger de Llúria, núm. 93, ppal 1a. Barcelona

Contacta'ns: info@unportal.net
Reenvia-ho   Dona't de baixa   Actualitza el teu email