unportal
  • Imprimeix

Nous graus

8 títols de 3 anys s'han incorporat a la programació del curs 2018-2019

 


Les universitats catalanes imparteixen aquest curs 8 títols nous de 3 anys de durada, que s'afegeixen als 5 que hi havia fins ara. Un d'aquests, però, s'oferta com a títol propi (no homologat).

De les 7 noves titulacions curtes homologades, la Universitat de Barcelona (UB) n'ofereix dues; l'Autònoma (UAB), una; dues la Rovira i Virgili de Tarragona (URV); una més la de Lleida (UdL) i una La Salle (URL). A aquestes 7 s'hi afegeix un títol propi de la UAB.

A les novetats cal sumar 23 graus més de 4 anys (alguns dels quals són reformulacions d'estudis ja existents), i 4 dobles titulacions de 5 anys de durada, que eleven fins a 38 els nous títols del curs 2018-2019.

L'Autònoma encapçala la relació de novetats amb 8 titulacions, seguida de la Universitat Politècnica amb 6.


Relació de nous estudis

 
UNIVERSITATS PÚBLIQUES 

UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB)

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC)

UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF) 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV) 

UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG)

UNIVERSITAT DE LLEIDA (UdL) UNIVERSITATS PRIVADES

UNIVERSITAT RAMON LLULL (URL)

UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA (UVic-UCC)

  • Criminologia
    ESERP (centre adscrit ubicat a Barcelona). 4 anys de durada.
  • Dret
    ESERP (centre adscrit ubicat a Barcelona). 4 anys de durada.

 
  UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)