unportal
  • Imprimeix

Top 20 centres públics

Els nostres rànquings d'estudis dels centres propis de les universitats públiques

 


Aquesta pàgina pretén que puguin visualitzar-se les preferències del estudiants i, especialment, quins són els estudis dels centres propis de les universitats públiques on s'obtenen els millors resultats acadèmics i d'ocupació en el mercat laboral.

Les dades d'aquests deu rànquings, que inclouen 20 titulacions cadascun, procedeixen de tres fonts:


Els resultats de la preinscripció universitària del juny del 2019.


Les que fan referència a l'abandonament i rendiment dels matriculats han estat calculades per les universitats l'any 2019 i validades per la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat.


I les relatives a l'ocupació s'han extret de l'última enquesta d'inserció laboral realitzada per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya durant els primers mesos del 2017 entre els estudiants que van obtenir el títol el 2013. La mostra mínima considerada ha estat de 25 titulats.


Notes de tall més altes 2019

(Resultats de la primera assignació de juny)

 

Menys abandonament a 1r

(Taxa més baixa de desercions a primer curs)

 

Millor rendiment a 1r

(Més crèdits aprovats a primer curs)

 

Millor graduació

(L'obtenció del títol s'ajusta més al temps previst)

 

Treball vinculat als estudis

(Es fan més funcions específiques del títol)

 

Millors salaris

(Més titulats superen els 2.000 € mensuals)

 

Estudis més demandats 2019

(Graus més sol·licitats en 1a preferència)

 

Menys abandonament a 1r curs en dobles titulacions

(Taxa més baixa de desercions a primer)

 

Millor rendiment a 1r curs en dobles titulacions

(Més crèdits aprovats a primer)

 

Més ocupació

(Taxa més elevada d'inserció laboral)

 

Es troba feina més aviat

(Ocupació en menys de 3 mesos)

 

Tornarien a cursar el grau

(Més titulats farien de nou la titulació )

 

Top 10 privat

Graus en anglès

Dobles titulacions