unportal
  • Imprimeix

Top 10 centres privats

Els nostres rànquings d'estudis de les universitats privades i centres adscrits

 


Aquesta pàgina pretén mostrar quins són els estudis on s'obtenen els millors resultats acadèmics i d'ocupació en el mercat laboral a les universitats privades catalanes i als centres privats adscrits a les universitats públiques.

Les dades d'aquests sis rànquings, que inclouen 10 titulacions cadascun, procedeixen de dues fonts:


Les que fan referència a l'abandonament i al rendiment dels matriculats durant el primer curs han estat calculades per les universitats l'any 2019 i validades per la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat.


I les relatives a l'ocupació s'han extret de l'última enquesta d'inserció laboral realitzada per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya durant els primers mesos del 2017 entre els estudiants que van obtenir el títol el 2013. La mostra mínima considerada ha estat de 25 titulats.


Menys abandonament a 1r curs

(Taxa més baixa de desercions a primer curs)

 

Millor graduació

(L'obtenció del títol s'ajusta més al temps previst)

 

Treball vinculats als estudis

(Es fan més funcions específiques del títol)

 

Millors salaris

(Més titulats superen els 2.000 € mensuals)

 

Millor rendiment a 1r curs

(Major nombre de crèdits aprovats)

 

Més ocupació

(Taxa més elevada d'inserció laboral)

 

Es troba feina més aviat

(Ocupació en menys de 3 mesos)

 

Tornarien a cursar el grau

(Més titulats farien de nou la titulació)