unportal
  • Imprimeix

Acord de privacitat

 

Acord de Privacitat

 

L’ús del password ha d’ajustar-se a les condicions de contractació. En cap cas les claus poden cedir-se a qui prèviament no hagi adquirit la condició d’usuari de les àrees d’accés restringit del portal, sigui de forma individual o bé perquè pertany a un centre educatiu o un col·lectiu adherit, ni tampoc els continguts restringits poden ser distribuïts a tercers. La utilització dels passwords s’ha de cenyir, en qualsevol cas, als termes que figuren a l’acord contractual.

L’alta del servei es produirà tan bon punt s’efectuï el pagament i a partir d’aquest moment l’usuari renuncia al reintegrament de la quota que ha satisfet, amb independència de l’ús que en faci durant el període de contractació,

Tanmateix, declaro que les dades que he facilitat per al registre són certes i que accepto les condicions generals d’ús d’Unportal després d’haver-me-les llegit.

Nous graus

T'ajudem a triar estudi

Top 20 públic

Top 10 privat

Dobles titulacions

Graus en anglès

Ensenyaments artístics

Preus de la matrícula

La selectivitat

Resultats selectivitat

Batxillerat

Nous batxillerats

Màsters universitaris

Newsletter