Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER

CFGS esportius

Pàgines vinculades

La preinscripció començarà el 26 de maig...

Et pot interessar

La primera preinscripció, del 12 al 18 d'abril

El primer període de preinscripció a Ensenyaments esportius per al curs 2023-2024 és del 12 al 18 d'abril. Dins d'aquest mateix període, hi haurà un segon termini de presentació de sol·licituds entre el 9 i el 15 de maig. El segon període de preinscripció s'obrirà abans del 4 de setembre, el tercer, abans del 7 de desembre, i el quart, abans del 23 de febrer del 2024.


Requisits d'accés


No hi ha cap titulació que permeti accedir directament als CFGS d'Ensenyaments esportius. Hi ha dues vies d'accés:

 • Titulacions que permeten l'accés directe:

  - Títol de tècnic de la modalitat o disciplina esportiva corresponent +  Batxillerat o estudis equivalents o títol de tècnic superior d'FP o de grau universitari.
  - En alguns casos, cal fer també una prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o disciplina.

 • Titulats que han de superar la Prova general d'accés:

  - Alumnat sense el títol de Batxillerat ni estudis equivalents, que no tenen el títol de tècnic superior d'FP ni el de grau universitari, i que disposin del títol de tècnic de CFGM de la modalitat. Per presentar-se a la prova cal tenir com a mínim 19 anys o complir-los l’any de realització de laseva realització.

  - En alguns casos, cal fer també una prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o disciplina

Criteris de prioritat


Quan el nombre de sol·licituds supera l'oferta de places, s'apliquen criteris de preferència:

 • Qualificació mitjana dels estudis de procedència:

  - S'obté de la mitjana entre la nota del títol de tècnic esportiu i la del Batxillerat o de la Prova general d’accés.

 • Proximitat del domicili habitual:

  - Si el domicili de la persona sol·licitant es troba a Catalunya, s’afegeixen 2 punts.

 • Prova específica d'accés a l'especialitat esportiva:

  -Si s'ha fet la prova específica d'accés o s'ha obtingut l'acreditació dels requisits esportius del Departament d'Educació, s’afegeix 1 punt.

En cas d'empat un cop aplicats aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds es fa per sorteig públic.

En què consisteix i com s'avalua la prova general d'accés


Contingut de la prova:

La prova comprèn les matèries de Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i s'ha de triar entre Matemàtiques i Història.

Qualificació de la prova:

S'obté de la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries. La nota mínima per aprovar és un 4.

Qualificació final:

Es calcula a partir de la mitjana aritmètica de la nota de la prova i la nota dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que, en tots dos casos, s'hagin aprovat amb una qualificació mínima de 4.

Si la qualificació de la prova és com a mínim d’un 4, se li pot sumar un 20% de la nota del Curs de preparació per a la incorporació als CFGS (sempre que la nota sigui almenys d’un 5) o de l’obtinguda en la formació per a les proves d’accés.

Explora