MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb competències en els àmbits de l’assessoria laboral, del graduat social i en el tractament del món del treball des de la perspectiva que ofereixen les diverses ciències socials, fonamentalment la sociologia i l'economia.

S'ofereixen 4 itineraris:
Assessorament jurídic i laboral, Gestió de persones, Intermediació laboral i Formació dual.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

6,804

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 6,042
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

6,582

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,064
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Geologia i Ciències Ambientals, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines i Història de l'Art.

 Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Ciències Generals, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Geologia i Ciències Ambientals, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines i Història de l'Art.

Oferta de 1r curs 2024-25

65 places

Demanda en 1a opció 2023-24

66 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

66 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, a partir del sisè dia següent a la realització de la matrícula. L’1 de novembre s’haurà de pagar un 30% i,  el 20 de desembre, el 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (60%)
 • Castellà (40%)

Horari

Matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És aconsellable que l'estudiant sigui una persona activa, crítica, participativa i compromesa sociolaboralment. També és recomanable que estigui interessat en les relacions treballador-empresa i en la regulació i l'aplicació d'aquestes relacions, així com que tingui un cert domini de l'anglès escrit, ja que alguns materials d'estudi són publicats en aquesta llengua.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 20 i 46 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Estudis relacionats